Betalingswijze

Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben via het inschrijfformulier of email ontvangt u van ons een bevestiging van ontvangst via de email en de verdere gegevens. U ontvangt ook een nota. U dient uiterlijk 14 dagen voor de start van de cursus het cursusgeld over te maken op rekeningnummer. NL40RABO0147616360 t.n.v. V&VN onder vermelding van uw naam en te volgen cursus.

Indien het cursusgeld niet op de startdatum van de cursus is voldaan, kunt u niet aan de cursus deelnemen.

 Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.