Praktische informatie

De cursussen kennen een bepaalde opbouw, zodat je in de loop van de jaren complementaire zorg leert integreren in de beroepsuitoefening.

Na het volgen van de basiscursus kunt u zich opgeven binnen het Kwaliteitsregister voor het Deskundigheidsdomein Complementaire Zorg.

Lid worden van afdeling complementaire zorg? Klik op de paarse button 'Lid worden' bovenaan deze pagina. De contributie bedraagt € 40,50. 

Inschrijven

Wil je een cursus volgen? Vul dan het formulier in.

Overig

Indien u 1 van de volgende cursussen of scholingsdagen wilt volgen, geeft u zich dan via het volgende adres op zodat wij kunnen plannen.  

cursuswerk.complementairezorg@venvn.nl  Cursus:
Conditie van de darmen
Shiatsu massage
Holistic Pulsing

Scholing: 
Kwaliteitsdag Palliatieve Zorg
De waarde van aquazorg in de palliatieve zorg
26 Meridianen en zelfhelend vermogen
M-techniek

Werken met energie
Train de trainer