Voor aanbieders van scholingen

V&VN complementaire zorg is beheerder van het deskundigheidsgebied Complementaire Zorg van het kwaliteitsregister V&V. Deskundigen van de afdeling beoordelen op basis van objectieve criteria of een scholing voldoet aan de eisen voor goede scholing voor het deskundigheidsdomein. Bekijk de criteria.

Scholingsaanbieders worden van harte uitgenodigd hun scholing aan te bieden. Ook congressen kunnen worden aangemeld.
Hiervoor verwijzen wij u naar  het Kwaliteitsregister     

Deskundigheidsdomein Complementaire Zorg

Vanaf zomer 2009 is het mogelijk om je in het Kwaliteitsregister V&V aan te melden bij het deskundigheidsgebied complementaire zorg. Daarmee laat je zien dat je ook op het gebied van de complementaire zorg echt deskundig bent. Juist op het terrein van de complementaire zorg is het van belang je te onderscheiden van minder geschoolde collega's. 

Als je de Basiscursus Complementaire Zorg'hebt afgerond met een certificaat kan je je al  aanmelden. Behalve de Basiscursus complementaire zorg zijn er nog een aantal andere basiscursussen waarmee je toegang hebt tot het kwaliteitsregister. Zie daarvoor de pagina: Toelatingseisen. Daarna laat je zien dat je blijft bijleren in de complementaire zorg door het volgen van geaccrediteerde scholing, lezen van vakliteratuur, actief zijn in de afdeling complementaire zorg.

Richtlijnen

In de 'Richtlijnen Palliatieve Zorg' (VIKC, 2010) worden in de richtlijn complementaire zorg massage, gebruik van etherische oliën, muziek en ontspanningsoefeningen kort beschreven en onderbouwd met evidence. Zie hiervoor ook www.pallialine.nl
en www.oncoline.nl/complementaire-zorg