Snel naar:

Agenda voor data van scholing
Nieuwsbrief samenwerking met van Praag Instituut

Laatste nieuws

 • Utrecht, 28 juni 2019 - Vijf ouderenzorgorganisaties in Zuid- en Midden Nederland hebben drie jaar lang de effecten van complementaire zorg gemeten. Deze Proeftuin Complementaire Zorg bij Ouderen is onlangs positief afgerond. Interventies als aromazorg, massage, tactiel stimulering en therapeutic touch blijken effect te hebben op het welbevinden van de ouderen. De grootste verbetering is te zien bij ontspanning en onrust. Een geringere verbetering blijkt bij kwaliteit van leven, pijn en angst. Het is voor het eerst dat een groep zorginstellingen in de ouderenzorg gezamenlijk een dergelijk onderzoek naar complementaire zorg oppakt.
  Lees meer
 • De drie belangrijkste scholingsinstituten in complementaire zorg – het Van Praag Instituut, de V&VN afdeling complementaire zorg en Kicozo – hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan HBO-V student Ruben Kuijpers van Avans Hogeschool om onder hun oud-cursisten te onderzoeken hoe Nederlandse verpleegkundigen en verzorgenden tot de keuze komen voor scholing in complementaire zorginterventies. Ook wilden we weten wat volgens hen de randvoorwaarden zijn voor toepassing in de praktijk. Lees meer
 • 21
  jul
  Een aantal leden raakten enthousiast en volgden de cursus “ het schrijven van een case report”. Drie leden die in hun praktijk meerdere malen de helende effecten van een Healing Touch interventie konden rapporteren, besloten om die effecten te beschrijven aan de hand van de richtlijn.  Lees meer
 • De afdeling complementaire zorg verzorgt al jaren de basiscursus complementaire zorg en sinds vorig jaar lente is de HBO-Complementaire zorg ook van start gegaan. Wat nog ontbrak was een jaaropleiding voor verzorgenden / verpleegkundigen vanaf niveau 3. Hier zijn wij volop mee aan de gang gegaan.  Lees meer
 • De impact van een complementaire interventie blijkt voor een buitenstaander niet altijd duidelijk.
  Dit wordt duidelijk in een opvallend en wat ouder wetenschappelijk artikel (complementary health practise review, 2007, 12(2) 144-160).
  Lees meer
 • Op de vorige ALV hebben we besloten dat we als afdeling willen dat complementaire zorg niet langer alleen maar aanvullend is. Want daarmee is het ook kwetsbaar bij hoge werkdruk en schiet het er al gauw bij in. We willen het beter laten integreren in de dagelijkse zorg, zodat het ‘integrative nursing’ wordt. Daarvoor hebben we gezamenlijk een stappenplan afgesproken:  Lees meer
 • Op 16 maart 2019 werd de website gelanceerd van CIGZ. Een samenwerkingsverband van twee academische ziekenhuizen, twee topklinische opleidingsziekenhuizen, een GGZ-organisatie en een
  kennisinstelling.
  Lees meer
 • In de Verenigde Staten (in het onderzoekscentrum van het Wexner Medical Centre in de Ohio State universiteit van Columbus) werd bij mensen met acute leukemie aromatherapie aangeboden. Er werd gekeken naar het effect op slaap, slapeloosheid, vermoeidheid, slaperigheid, misselijkheid, gebrek aan eetlust, kortademigheid, depressie, angst en “welzijn”. 

  lees verder

  Lees meer