Snel naar:

Agenda voor data van scholing
Nieuwsbrief samenwerking met van Praag Instituut

Laatste nieuws

 • In de “Case studie Healing Touch interventies bij mensen met de Ziekte van Parkinson” beschrijven Els Bakker, Ria Blokhuis en Wilma Bijl aan de hand van de richtlijn hun bevindingen bij de behandeling van hun client. Tijdens de ALV op 27 september 2019 heeft Ria Blokhuis (Parkinson verpleegkundige en studente Healing Touch) een presentatie gegeven. 


  Lees meer
 • Tijdens de ALV van 2019 in het prachtige Soestduinen was een klein doch zeer enthousiast aantal leden van de afdeling aanwezig. Na opening door de voorzitter blijkt dat er een wisseling gaat plaatsvinden binnen het bestuur. …… Lees meer
 • Een “founding” member van de afdeling Complementaire zorg. En hier willen wij toch echt even bij stilstaan. Dat zij de aandacht mag krijgen die zij verdient.

  De woorden die naar boven komen bij Catherine zijn: passie, bevlogenheid, compassie, inlevend vermogen, enthousiast, iemand die cz in woord en daad vorm heeft gegeven en vooral iemand die haar hart op de juiste plek heeft zitten. Een mooi en warm mens.

  Lees meer
 • Nadat vorig jaar de leden op de vergadering zeer gemotiveerd aan de slag waren gegaan is er een werkgroep opgezet. De werkgroep heet een stappenplan gemaakt en concludeerde dat dit stappenplan enigszins overmoedig is geweest qua tijdindicatie.
  Tijdens het middaggedeelte van de ALV wordt er gevraagd vanuit de werkgroep of de aanwezige leden zich willen buigen over de 6 principes van Integrative Nursing, drie definities die bekend zijn over Complementaire zorg en Integrative Nursing in Nederland, Amerika en Noord Europa en de uitkomsten van vorig jaar tijdens de ALV (woorden die bij CZ verpleegkundige/verzorgende passen)
  Lees meer
 • Utrecht, 28 juni 2019 - Vijf ouderenzorgorganisaties in Zuid- en Midden Nederland hebben drie jaar lang de effecten van complementaire zorg gemeten. Deze Proeftuin Complementaire Zorg bij Ouderen is onlangs positief afgerond. Interventies als aromazorg, massage, tactiel stimulering en therapeutic touch blijken effect te hebben op het welbevinden van de ouderen. De grootste verbetering is te zien bij ontspanning en onrust. Een geringere verbetering blijkt bij kwaliteit van leven, pijn en angst. Het is voor het eerst dat een groep zorginstellingen in de ouderenzorg gezamenlijk een dergelijk onderzoek naar complementaire zorg oppakt.
  Lees meer
 • De drie belangrijkste scholingsinstituten in complementaire zorg – het Van Praag Instituut, de V&VN afdeling complementaire zorg en Kicozo – hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan HBO-V student Ruben Kuijpers van Avans Hogeschool om onder hun oud-cursisten te onderzoeken hoe Nederlandse verpleegkundigen en verzorgenden tot de keuze komen voor scholing in complementaire zorginterventies. Ook wilden we weten wat volgens hen de randvoorwaarden zijn voor toepassing in de praktijk. Lees meer
 • De afdeling complementaire zorg verzorgt al jaren de basiscursus complementaire zorg en sinds vorig jaar lente is de HBO-Complementaire zorg ook van start gegaan. Wat nog ontbrak was een jaaropleiding voor verzorgenden / verpleegkundigen vanaf niveau 3. Hier zijn wij volop mee aan de gang gegaan.  Lees meer
 • De impact van een complementaire interventie blijkt voor een buitenstaander niet altijd duidelijk.
  Dit wordt duidelijk in een opvallend en wat ouder wetenschappelijk artikel (complementary health practise review, 2007, 12(2) 144-160).
  Lees meer
 • Op de vorige ALV hebben we besloten dat we als afdeling willen dat complementaire zorg niet langer alleen maar aanvullend is. Want daarmee is het ook kwetsbaar bij hoge werkdruk en schiet het er al gauw bij in. We willen het beter laten integreren in de dagelijkse zorg, zodat het ‘integrative nursing’ wordt. Daarvoor hebben we gezamenlijk een stappenplan afgesproken:  Lees meer
 • Op 16 maart 2019 werd de website gelanceerd van CIGZ. Een samenwerkingsverband van twee academische ziekenhuizen, twee topklinische opleidingsziekenhuizen, een GGZ-organisatie en een
  kennisinstelling.
  Lees meer